Leden lijst

Hieronder de namen van de leden die momenteel deel uit maken van de
"Senioren Drumband Mestreech".
De lijst is op alfabetische volgorde.

Boosten, Jan

Tamboer snaredrum
Jan heeft in zijn jeugdjaren als tamboer gespeeld bij Jeugddrumband WVV'28 Maastricht. Op latere leeftijd heeft hij gespeeld als tamboer snaredrum bij R.K. Harmonie St.Caecilia "De Gele Rijders" te Maastricht.    

Sinds 12-12-2012 is hij lid van Senioren Drumband Mestreech.                                   

       



Candel, Jef

Tamboer snaredrum
Jef “trommelde” al vóór de oprichting van de bekende WVV’28 en kon destijds moeiteloos bij hen aansluiten om zo zijn muzikaliteit op dit instrument ten uitvoer te brengen. Helaas moest hij er in 1967 mee stoppen, wegens het overschrijden van de vastgestelde “jeugd-leeftijd”. Er kwam echter na 45 jaar een 2e kans voor Jef: de “Senioren Drumband Mestreech” werd opgericht en hij was er als de kippen bij om zich als lid te melden. Momenteel speelt hij, met veel plezier, als snare-drum tamboer zijn partij en vindt het geweldig leuk bij deze gezellige drumband.        

Claessen, Bert

Tamboer snaredrum    
Bert had al vroeg de smaak te pakken en behoorde, samen met een 14-tal andere jongens, tot de eerste jeugddrumbandleden van "Jong Mariaberg" (opgericht in 1956). Na het verlaten van de lagere school, kon hij geen lid meer blijven en is op latere leeftijd alleen tijdens Carnaval nog actief geweest als "trommelaar" bij diverse gelegenheidsbands. In 2015  hoorde hij toevallig van het bestaan van SDM2012. Hij is m .i.v. 1-11-2015 lid geworden van Senioren Drumband Mestreech.               





Crets, John

Tamboer snaredrum
John heeft, na een leven als trucker ervaren, dat er een tijd kwam, dat ‘t niet meer ging. Hij heeft toen naar andere bezigheden gezocht, zoals EHBO, Modelbouw, Drumband.  

Die drumbands, dat trok hem wel; hij had vroeger al als tamboer gedurende 12 jaar bij de “Gele Rijders” meegedaan en daarna nog eens 10 jaar lid geweest bij “KDO”. Toen had John zo iets van “het is genoeg geweest”, maar niet als er toevallig iemand als Theo Signet aan de deur staat met de mededeling: “Er is een nieuwe drumband in Maastricht, echt iets voor jou. Kom eens kijken”.  

Na overleg met zijn vrouw, die zelf ook gespeeld heeft in de diverse drumbands, is hij eens gaan kijken en luisteren en hij is blijven “plakken”. Het is nu al 5 en een half jaar geleden, dat hij lid werd van SDM’12 en tot op heden heeft hij er nog geen moment spijt van gehad.  


Frijns-Moenen, Trudy

Cymbalen

Penningmeester


Gilissen, Huub

Tamboer snaredrum

Huberts, Rob

Tamboer basedrum
       

Jacob, Giel

Bekkens (gast-speler)


Jaspers, Francois

Tamboer tenordrum


Jeurissen, Theo

Tamboer snaredrum
Theo is op z’n 12 de lid geworden bij de drumband van "De Gele Rijders".        

De dirigent van het harmonieorkest had al snel door, dat Theo meer kon, dan alleen maar trommelen en stuurde hem naar de muziekschool, waar hij les kreeg van Pieter Janssen (hij behaalde er: 6 graden Klein Trom en 2 graden Concertpauken). Vervolgens zat hij in de klas van Dhr. Wennekers met als resultaat: diploma Directiepartituur op C-niveau. Tot een voorbereidende klas conservatoriumstudie kwam het niet; daar had hij geen zin in! Wel is hij, op advies van Pieter Janssen, als instructeur begonnen bij de jeugddrumband en de leerlingenopleiding van de Gele Rijders. Vervolgens in Rothem begonnen als instructeur, werd hij er Limburgs kampioen en is in 's-Gravenvoeren (B) instructeur geweest evenals in Zussen (B) bij “Vreugd en Deugd”: een Topdrumband op het hoogste niveau. Hij heeft ook nog 19 jaar Besbas gespeeld bij "De Gele Rijders", waar hij op dit moment achter de concertpauken staat. Sinds 10-07-2013 is hij lid van de Senioren Drumband Mestreech.    



 

Loontjens, Guus

Tamboer snaredrum
Guus is ook een van die mensen, die vroeger, in de jaren '70-'80, zeer actief geweest is als tamboer bij de bekende “mestreechse herremenie”  St. Cecilia, beter bekend onder de naam “De Gele Rijders”.    

“Een prachtig corps met een geweldig goede drumband” aldus Guus.

Op enig moment, is Guus bij dit corps weggegaan, omdat andere zaken hem bezig hielden. Toen de Senioren Drumband Mestreech op 12-12-2012 werd opgericht, was hij een van de eersten, die zich aanmeldde. Guus is een zeer enthousiaste tamboer in onze drumband; het bevalt hem daar uitstekend naar eigen zeggen. Vermeldingswaardig is ook: hij heeft er geleerd drumbandmuziek-partituur redelijk goed te leren lezen! Volgens Guus is hij lid van een gezellige groep muzikanten, die ook nog op een behoorlijk hoog niveau hun passie volgen. Dus luikes…“unne aonraojer veur ederein”.    



Loontjens, Willy

Instructeur en vice-voorzitter

            

Willy is in 1962, na de oprichting van de Jeugddrumband WVV’28, begonnen als tamboer. Vervolgens werd hij 2 jaren later Tamboer-Maître van deze band. In 1969 studeerde hij, slechts 17 jaar jong, af aan het maastrichts conservatorium als drumband-instructeur! Eind 1962 was hij ook al als tamboer toegetreden tot de drumband van de R.K. harmonie “De Gele Rijders”. Daar bespeelde hij vanaf 1964 zowel dwarsfluit alsook alt-saxofoon. Ook was hij er 15 jaar lang 2e dirigent. In 2012, tijdens de reunie van drumband WVV’28 (een reünie ter gelegenheid van het 50- jarig jubileum van deze Jeugddrumband), was hij de initiatiefnemer bij de oprichting van de huidige "Senioren Drumband Mestreech". Vanaf 12-12-2012 tot 4-04-2019 bekleedde hij de functie van Voorzitter en Instructeur.

M.i.v. 4-04-2019 heeft Henny Willems het voorzitterschap van hem overgenomen en blijft Willy hem, als vice-voorzitter, voorlopig nog terzijde staan. Zodoende kan Willy zich nog meer op zijn uitgebreide taak als Instructeur toeleggen.      



Moetewiel, Jos

Erelid

Jos was 5 jaar actief lid als gewaardeerd tamboer van onze Senioren Drumband Mestreech. Jos heeft helaas wegens gezondheidsreden per 1 augustus 2018 zijn actief lidmaatschap moeten beëindigen.

Het bestuur en leden benoemen Jos zodoende met respect tot Erelid.
 
 

Reul, Annita

Tamboer tenordrum

Reul, Ton

Tamboer snaredrum
Ton begon in 1961 als tamboer bij de drumband van "Fanfare Concordia" in Oud Caberg.          

Vanaf 1964 is hij op de muziekschool gestart met een opleiding voor slagwerk en trompet.

Van 1970 tot 1974 heeft hij directie HAFA gevolgd.

Na de muziekschool behaalde hij in 1970 en 1971 het instructeurs-diploma bij dhr. J. Semmeling.

Vanaf 1968 tot medio 1980 heeft hij als instructeur workshops gegeven bij diverse belgische drumbands en tevens tot medio 1990 bij diverse big-bands en dansorkesten gewerkt als freelance directie, trompettist & drums. In 1990 is hij gestopt als freelancer.

Op dit moment speelt hij (als hobby) bij "Fanfare Concordia" als solo trompettist. Eveneens als hobby dirigeert hij ook nog een groot seniorenkoor. Ton is sinds 1-11-2015 tamboer snaredrum bij Senioren Drumband Mestreech.      


Rouwenhorst, Ton

Tamboer snaredrum
Ton is als jonge tamboer begonnen bij de jeugddrumband “Jong Mariaberg” en naderhand als drummer verdienstelijk actief geweest in de amusementsmuziek. Zijn muzikale loopbaan heeft Ton afgesloten als slagwerker bij harmonie "De Gele Rijders" in Maastricht. Op 1 jan. 2016 toegetreden als lid SDM2012.              

 


Schumacher, Peter

Tamboer snaredrum
Peter is in zijn jeugdjaren actief geweest, als tamboer bij drumband "Don Bosco". Daarna is hij er ook enkele jaren als Tambour-Maître opgetreden. Na jaren niet meer actief te zijn geweest, zag hij toevallig een artikel over de Senioren Drumband Mestreech. Dit deed hem besluiten om per 20-11-2013 lid te worden van onze drumband.    

Signet, Hub

Tamboer tenordrum
Bestuurslid ledenwerving

Hub was in zijn jonge jaren, vanaf  1961, lid van de jeugddrumband WVV'28. Eerst een tijdje op de tenordrum. Een paar jaar later ging hij op solfège-les bij de "Gele Rijders", maar al kort daarna is hij helemaal opgehouden met muziek maken! Hub is, n.a.v. de reünie jeugddrumband WVV'28 in 2012, medeoprichter van onze Senioren Drumband Mestreech geweest. Momenteel speelt hij tenordrum. Hij is tevens medebestuurslid van SDM'12. 

Signet, Theo

Tamboer snaredrum
Secretaris
   

       





Theo was van 1960 t/m 1968 lid van de Jeugddrumband WVV'28 als tamboer en is mede oprichter van de Senioren Drumband Mestreech.             

Wijhe van, Jos

Tamboer snaredrum

Jos heeft eveneens in zijn jonge jaren bij jeugddrumband WVV'28 gespeeld als tamboer. Op latere leeftijd ging hij aan de slag bij "De Gele Rijders" op de diep-trom en snaredrum. Op 1-2-2018 is hij lid geworden van SDM'12.

Willems, Henny

Voorzitter

Henny is op 4 april 2019 tijdens de Algemene Ledenvergadering van SDM'12 door het bestuur aan de leden voorgesteld als nieuwe Voorzitter van onze drumband. Tijdens deze vergadering werd hij met algemene stemmen door bestuur en leden aanvaard als onze "voorman" en ingelijfd binnen de gelederen van onze club.


Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

laurent koch | Antwoord 04.11.2013 13.48

leuk om zoveel ouwe knarren te zien ,haha,good zoe jonges..........
lerang koch

Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

07.10 | 17:14

Uzze website weurd indrukwekkend!

...
22.09 | 12:55

Hallo, goed opgezet ik vind dit een fantastische manier om het drumband gevoel weer nieuw leven in te blazen.
Heel veel succes, Oud instructeur.

...
17.08 | 13:10

nieuwe repetitie locatie vanaf 14 augustus : iedere donderdag vanaf 19.30 uur in de harmoniezaal van Heer in de burgemeester Cortenstraat te Heer.

...
18.06 | 01:13

Hartstikke sjiek. Gaon m'ch opgeeve

...
Je vindt deze pagina leuk